बजट प्राविधान

   

 

वित्‍तीय वर्ष 2017-18 बजट प्राविधान

1

छात्रवृत्ति योजना            

2

शादी अनुदान योजना            

3

'''' लेवल कम्‍प्‍यूटर प्रशि‍क्षण योजना            
4 अनुश्रवण एवं कम्‍प्‍यूटरीकरण योजना            
5 अधि‍ष्‍ठान आवंटन
Part-1

Part-2
       
           
6 छात्रावास नि‍र्माण योजना