बजट प्राविधान

   

 

वित्‍तीय वर्ष 2016-17 बजट प्राविधान

1

छात्रवृत्ति योजना            

2

शादी अनुदान योजना
Part-1

Part-2
       

3

'''' लेवल कम्‍प्‍यूटर प्रशि‍क्षण योजना
Part-1

Part-2
       
4 अनुश्रवण एवं कम्‍प्‍यूटरीकरण योजना            
5 अधि‍ष्‍ठान आवंटन
Part-1

Part-2

Part-3

Part-4

Part-5

Part-6

Part-7

Part-8

Part-9

Part-10

Part-11

Part-12
6 छात्रावास नि‍र्माण योजना