बजट प्राविधान

   

 

वित्‍तीय वर्ष 2016-17 बजट प्राविधान

1

छात्रवृत्ति योजना                      

2

शादी अनुदान योजना
Part-1
                   

3

'''' लेवल कम्‍प्‍यूटर प्रशि‍क्षण योजना                      
4 अनुश्रवण एवं कम्‍प्‍यूटरीकरण योजना                      
5 अधि‍ष्‍ठान आवंटन                      
6 छात्रावास नि‍र्माण योजना